PR

Verujemo da imate šta da kažete i pokažete - ali kako?

Mi nudimo pomoć:

- Želite da predstavite svoju kompaniju, novi proizvod ili uslugu, sebe lično? Kako i
čime da se razlikujete od drugih?
(strategija odnosa sa javnošću i tržišnog pozicioniranja).

- Šta da poručite javnosti? Kako da vašu poruku čuju svi kojima je namenjena?
(konsalting i vođenje odnosa sa medijima)

- Kako da smanjite štetu od loših vesti?
(krizni PR)

- Kako da govorite da vas svi čuju?
(obuka za javne nastupe)

- Želite da organizujete konferenciju za štampu ili neki događaj koji će biti ispraćen
u medijima?
(organizacija događaja - eventa)

klijenti

Real Estate Belgrade Exhibition&Conference - REBEC

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu